Среща с представители от Civil-Military Cooperation и представители от Военен полигон Ново село

Представители от Гражданско-военно сътрудничество / Civil – Military Cooperation-CIMIC / и Военен полигон в Ново село посетиха Секретариата на Областния съвет на БЧК-Ямбол. Срещата се проведе във връзка с изявено желание от тяхна страна да се запознаят с реализираните дейности от ямболската Червенокръстка организация.

В опознавателната среща участваха: Командира на Военен Полигон Ново село г-н Джеймс Адамски, а от страна на CIMIC – г-н Обед Лопес и г-н Воун Роулс, както и г-жа Петя Георгиева, отговорник връзки с обществеността към Американски гарнизон. БЧК Ямбол, беше представляван от инж. Митко Филипов – Директор на Секретариата на Обл.С на БЧК Ямбол. В срещата участваха също и щатните служители на Секретариата на Обл.С на БЧК Ямбол: главния счетоводител  Недялка Илиева, и специалистите,  Гергана Георгиева и  Добриела Праматарова.

Инж. Митко Филипов представи екипа, работещ в Секретариата на Обл.С на БЧК-Ямбол, след което презентира пред участниците в опознавателната среща исторически данни от създаването на червенокръсткото движение  в Ямбол и дейностите, реализирани от БЧК-Ямбол в полза на уязвими лица от областта.

По време на представянето на дейностите имаше възможност за дискусия по въпроси, отправени от страна на гостите и планиране на евентуални бъдещи съвместни инициативи.

 

Секретариат на Областния съвет на БЧК-Ямбол