Среща по програма „Back to school“ в Езикова гимназия

На 01 юни 2018 г., петък, от 11.00 ч., в зала 320, ще се проведе среща на ученици от Езикова гимназия с Надежда Найденова , бивша ученичка на гимназията, по програма « Back to school » (“ Отново в училище „). Надежда Найденова ще запознае учениците с възможностите пред младите хора за работа и учене след завършване на средно образование, ще проведе интересни игри с награди, всички ученици ще получат материали за Европейския съюз.

Надежда Найденова работи в Генерална Дирекция Земеделие на Европейската Комисия като междуинституционален координатор – работи със Съвета на министрите и Европейския Парламент за приемането на законодателните инициативи в областта на земеделието- inter-institutional coordinator.

Завършила е право в Софийския Университет, допълнително – още две магистърски степени – по международно право от Университета на Торонто, Канада и по политически науки от Института по политически науки в Париж (Sciences-Po). Владее английски, френски, италиански и руски език.