Среща на областния управител с кметове и председатели на ОбС

????????????????????????????????????

Среща с кметовете на петте общини Ямбол, Елхово, Стралджа, Болярово и „Тунджа“ и председателите на Общинските съвети организира и проведе областният управител на област Ямбол Димитър Иванов.

На срещата присъстваха Петър Киро – кмет на Елхово, Атанас Киров – кмет на Стралджа, Христо Христов – кмет на Болярово, Андон Кръстев – секретар на „Тунджа“, Антон Шиков – председател на ОбС Ямбол, Иван Митев – председател ОбС Стралджа, Николай Тончев – председател ОбС Елхово, Нели Славова – председател ОбС „Тунджа“.

Основна тема на разговор на срещата инициирана от областен управител, бе осъществяването на контрола по законосъобразност на актовете на общинските съвети по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация и на административните актове, издавани от кметовете на общини.

В началото на срещата областният управител Димитър Иванов подчерта, че в името на добрия тон, коректните отношения между общините, Общинските съвети и държавната администрация, още в началото на мандата на местните власти иска да подчертае контрола, който ще бъде осъществяван по законосъобразност на решенията и актовете на местната власт. „За всяка една от страните е важно решенията да бъдат законосъобразни и когато има връщане на решения от областен управител за повторно разглеждане, това да не се приема като лично отношение, а като задължение и правомощие на областния управител“, каза на срещата Димитър Иванов.

Присъстващите кметове на общини и председатели на ОбС подчертаха, че приемат срещата като необходим диалог и подадена ръка за изработване и вземане на законосъобразни решения касаещи техните общини и тяхното развитие.

Друга коментирана тема на срещата с петте общини бе зимното поддържане и осигурените средства от държавния бюджет за общините, за зимно почистване. Близо 100 хиляди повече от миналата година осигурява държавата за петте общини в област Ямбол за зимно почистване. За 2020 година за област Ямбол средствата са 651 000 лв. Областният управител апелира за по-голяма взаимовръзка между общините в ситуация на зимна обстановка. Представителите на общините поеха като ангажимент да осигурят контрол при зимното почистване и ефективно разходване на средствата осигурени от държавата за зимното поддържане, както и по-голям синхрон и координация в работата на фирмите поддържащи общинските пътища и тези почистващи републиканската пътна мрежа.