Среща на младежки организации и ученически съвети

На 27 май от 10:30 часа в зала 107 на Община Ямбол ще се проведе среща с представители на младежки организации и ученически съвети от учебните заведения от община Ямбол.

Ще бъдат дискутирани следните въпроси:

  • насърчаване и подпомагане на развитието на младежките организации от общината и създаване на условия за подкрепа и развитие на младежки инициативи и кампании;
  • създаване на Младежки консултативен съвет към кмета на община Ямбол и възстановяване на Младежкия парламент;
  • одобряване на работата с ученическите и студентските съвети в учебните заведения;
  • разработване на Общинска стратегия за младежта 2021-2030 и други актове, уреждащи обществените взаимоотношения за финансовото подпомагане на младежки инициативи.