Среща на кмета Валентин Ревански с ученици от ПМГ „Атанас Радев“

Интересна и позитивна среща проведе кметът на град Ямбол Валентин Ревански с ученици от ПМГ „Атанас Радев“. Ученици от VIII „a“ клас споделиха с него своята идея да засадят 26 нови дръвчета (по едно от всеки ученик) в зоната за отдих на лесопарк “ Боровец“. Без колебание г-н Ревански подкри тази благородна инициатива, като обеща пълно съдействие за нейното осъществяване. За правилния избор на видов състав, изготвяне на подходяща посадъчна схема, логистика и засаждане, учениците ще могат да се консултират и работят с общинския съветник и ландшафтен архитект Ивайло Христов от П „Пряка демокрация“.

Кметът на община Ямбол изказва своята благодарност за чудесната идея и призова гражданите на Ямбол да бъдат дейни и да участват активно в развитието на града за изграждането на неговия красив и приветлив облик.