Среща за държавния план-прием за учебната 2017/2018 година

Традиционно в началото на годината се провеждат срещи-разговор за определяне и съгласуване на държавния план прием за област Ямбол за учебната 2017/2018 година. Първата работна среща се проведе в Областна администрация Ямбол. В нея се включиха Регионално управление по образованието, директорите на професионалните училища в областта, Бюрата по труда, работодателски организации и представители на бизнеса. Целта на срещата е да се направи реален план-прием, според децата, нуждите на обществото и търсенето на бизнеса. За балансиран план-прием през следващата учебна година говори началникът на РУО Ямбол Красимир Стоилов. Именно той посочи един от големите проблеми на образованието в областта – демографския. Само за първия срок на учебната година в областта училище са напуснали 87 ученици.
Относно приема на ученици след 7 клас, според данните, в областта учениците са 1025. Планираните паралелки са 46 – 20 профилирани и 23 професионални. Недостигът на ученици за всички планирани паралелки е 129. Приемът след завършено основно образование в областта след 8 клас е за 576 ученици. Планираните паралелки са 23. За 9 клас балансът на ученици е добър. Само 6 деца не достигат.
Следващата седмица предстои среща с гимназиите с профилирани паралелки за приема и при тях. След което план-приемът за учебната 2017/2018г. за област Ямбол следва да се съгласува от Комисията по заетост към Областния съвет за развитие.