Среща в „Тунджа“

На 02 декември 2016 година, от 10.30 часа, в залата на община „Тунджа“, ще се проведе среща на кметове и кметски наместници с д-р Веселин Божков – Председател на Комисията за регулиране на съобщенията.

            Целта на срещата е да се предостави информация и да се окаже съдействие за разрешаване на проблеми, свързани с използването на електронните съобщителни услуги.

Комисията за регулиране на съобщенията (КСР) ще проведе и планов мониторинг на радиочестотния спектър за оценка на електромагнитната обстановка в района на община „Тунджа“.

%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%83%d0%bd%d0%b4%d0%b6%d0%b0