Спряха конкурсите за директори на училища след обжалване от кандидат

Върховният административен съд (ВАС) спря действието на новата наредба за конкурсите за директори на училища и така прекрати стотиците конкурси, обявени в цялата страна.

Наредба № 16 за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование беше обнародвана на 5 юли 2022 г. и беше обжалвана от кандидатка за директор в Пазарджик.

 
В област Ямбол бяха обявени осем свободни места за директори на следните училища:
  1. Средно училище „Св. Климент Охридски“ – гр. Ямбол, общ. Ямбол
  2. Спортно училище „Пиер дьо Кубертен“ – гр. Ямбол, общ. Ямбол
  3. Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ – гр. Елхово, общ. Елхово
  4. Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Елхово, общ. Елхово
  5. Начално училище „Васил Левски“ – с. Завой, общ. Тунджа
  6. Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Бояджик, общ. Тунджа
  7. Обединено училище „Васил Левски“ – с. Тенево, общ. Тунджа
  8. Средно училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Болярово, общ. Болярово