Спортни игри по тенис на маса в село Веселиново

Общински ученически спортни игри по тенис на маса се проведоха в сградата на ОУ“Св.Св. Кирил и Методий“ село Веселеново. 

Игрите са включени в Общинския спортен календар на община „Тунджа” и са етап от Националния спортен календар на Министерство на образованието и науката за 2018/2019 учебна година.

Участие взеха отбори от училищата в селата Веселиново, Кукорево, Скалица и Дражево.

 Състезателите бяха  разпределени в три възрастови групи:

  • І група – ученици от V – VІІ клас;
  • ІІ група – ученици от VІІІ – Х клас;
  • III група – юноши от XI-XII клас.

След оспорваните и заредени с висок емоционален градус срещи, се получи следното класиране на отборите в отделните възрастови групи:

Момичета V – VІІ клас

І-во място –  ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Веселиново;

ІІ- ро място – ОУ „Христо Ботев”, с. Кукорево;

Момчета V – VІІ клас

І-во място  –  СУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Скалица;

ІІ-ро място – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Веселиново;

ІІІ-то място – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Дражево;

IV-то място – ОУ „Христо Ботев“, с. Кукорево;

Момичета VІІІ – X клас

І-во място – СУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Скалица;

Момчета VІІІ – X клас

І-во място –  СУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Скалица;

Юноши  XI – XII клас

I-во място – СУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Скалица.

Всички отбори получиха купи, грамоти и награди, осигурени от община „Тунджа”.

В областния кръг на ученическите спортни игри по тенис на маса,община „Тунджа“ ще бъде представена от отборите, заели първите места вотделните възрастови групи.