Спортна слава: Вълкана Тошева – от атлетиката до злато в щангите