Спортен лагер на БЧК „Спасител на бъдещето“

От 8 до 13 септември 2019г., в Националния учебен център на БЧК в град Созопол се проведе спортен лагер „Спасител на бъдещето“, организиран от Водноспасителната служба към БЧК. Участници в него бяха  младежи на възраст 12-17г. – победители от Националните турнири по водно спасяване, организирани от БЧК в градовете Благоевград, Велико Търново и Варна през 2019г.

      В обучителната програма бяха включени теми свързани с историята на Международното червенокръстко движение и БЧК, принципите и приоритетните дейности на най – голямата хуманитарна организация, история и възникване на Водноспасителната служба към БЧК. Участниците преминаха специализирана теоретична и практическа подготовка по теми и дисциплини, свързани с водната безопасност, спасителни техники и първа помощ при воден инцидент.

      Важна част от практическата ангажираност на младите бъдещи спасители бе да се запознаят със състезателните дисциплини и стандарти, възприети от Международната федерация по водно спасяване, прилагани в националните и международни турнири по водно спасяване.

      Практическите упражнения и състезателни игри се провеждаха на общинския плувен басейн и на плажа в град Созопол, където младите надежди във водното спасяване имаха възможност да оттренират спасителни техники и стратегии при удавяне на плувен басейн, прилагайки правилните техники и подходи към пострадал във водата и отборни щафетни дисциплина по водно спасяване. Ползването на тренировъчни манекени и спасителните средства, като част от тренировъчния процес, допринесе за оттрениране на ситуации, близки до реалните, но в контролирана от треньорския екип среда.

      Като част от обучителната програма бе организирано посещение в аквапарк „Нептун“ – Равадиново, където младите хора имаха за задача да наблюдават организацията на водноспасителната дейност, поведението на посетителите и изпълнението на прфесионлните задължения на водните спасители по време на работа. Успоредно със забавленията на различните атракциони в аквапарка, трябваше да се опитат да идентифицират и оценят потенциалните рискове от инциденти и да набележат мерки за тяхното минимизиране. 

        През последния пълноценен тренировъчен ден, всички участници трябваше да демонстрират знания и умения и да покрият изпитните нормативи и критериите за придобиване на квалификационна степен „Млад спасител“, която е първа в системата за обучение на кадри.

     За успешното си представяне на всеки етап от изпита, всеки участник в спортен лагер „Спасител на бъдещето 2019“ ще получи сертификат за придобита  валификационна степен „Млад спасител“. 

      Организираният за пета поредна година спортен лагер „Спасител на бъдещето“ е своеобразна награда за младежите – победителите в националните турнири по водно спасяване, който дава нова посока за развитие на младите хора в областта на спорта. Показа път, който може да бъде извървян с приятели, които ти дават енергия, сила и увереност, че можеш да се справиш.

      Обученията и тренировките се проведоха от екип високо квалифицирани обучители и треньори: Йордан Иванов, Димо Вулев, Борис Божилов и Добриела Праматарова.

       Екипът и участниците в спортен лагер „Спасител на бъдещето“, изразяваме искрената си благодарност към ръководството на общинската администрация  на община Созопол и на г-н Койчо Коев – директор на Националния учебен център на БЧК, за предоставените прекрасни условия за обучение, тренировка и цялостен престой.

                             ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК-ЯМБОЛ