Според статистиката

През 2016 г. на територията на област Ямбол са регистрирани 58 пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 71, а на убитите – 16 души. В сравнение с 2015 г. броят на убитите лица нараства с 45.5%, докато при броя на произшествията и на ранените лица се наблюдава намаление, съответно с 15.9 и 1.4% .

 Всички регистрирани произшествия са по вина на водачите на моторни превозни средства (МПС), от които най-голям брой ПТП са причинени от водачи, управлявали лични МПС – 43 или 74.1%.

През 2016 г. най-голям брой произшествия е регистриран през месец август – 12, а най-малко през месеците октомври и декември – по броя. Най-много са ранените лица през месец август – 16, или 22.5% от общо ранените за годината. Броят на загиналите лица е най-голям през месец ноември – 4, или 25.0% от всички загинали.

По дни от седмицата, най-много ПТП са настъпили в събота и неделя – по 11. Броят на ранените и убитите е най-голям в събота, съответно с 16 ранени и 5 убити.

Разпределението на относителните дялове на ранените лица при ПТП, според тяхната възраст е следното:

  • Деца и младежи под 15 години – 11.3%;
  • От 15 до 24 навършени години – 9.8%;
  • От 25 до 64 навършени години – 62.0%;
  • Над 65 навършени години – 16.9%.

От общия брой на ранените участници в движението с най-висок дял са водачите на МПС – 42.3%, следвани от пътниците – 40.8% и пешеходците – 16.9%. Загиналите водачи при ПТП са 50.0%, а убитите пътници и пешеходци, съответно 43.8 и 6.3%.

През 2016 г. на територията на област Ямбол 50% от пътнотранспортните произшествия са регистрирани в населените места – с 26 ранени и 4 убити, останалите са регистрирани извън населените места, съответно с 45 ранени и 12 убити лица.

По общини най-голям брой произшествия е регистриран в община Ямбол – 20, съответно с 23 ранени и 1 убит, следвана от община Тунджа, където са регистрирани 17 ПТП, с 22 ранени и 7 убити лица. Най-малко произшествия са настъпили в община Болярово – 3 на брой, с 10 ранени и 1 убит.

Отдел СИ – Ямбол

ТСБ – Югоизток