Спират светофара на Ловен дом

На 19 май, събота, временно ще бъде спряна от работа светофарната уредба 
на кръстовището до Ловен дом Ямбол, поради извършването на ремонтни 
дейности по ел. мрежата.Светофарната уредба ще бъде изключена в 10.00 
часа и ще бъде включена след приключване на ремонта в рамките на същия 
ден.