Спешният телефон 112 с нова услуга

Смартфоните вече автоматично ще изпращат местоположение на спешния телефон 112.

От днес спешният телефон е с нова система, съобщава NOVA. Тя ще позволява по-добра локализация на всеки потребител, който се обажда за помощ.

Новата услуга ще се активира автоматично от смартфона, а информацията ще се изпраща директно чрез SMS на телефона 112.

Как работи телефон 112?

Телефон 112 приема спешни и аварийни обаждания при необходимост от спешна медицинска помощ, помощ при пътно-транспортни произшествия, пожари, аварии, кризи и други инциденти с човешки и материални загуби.

Телефонът се избира без код. Услугата 112 е денонощна и безплатна.

Всеки човек на територията на България може да се обади на 112, като операторите са длъжни да могат да приемат сигнали, освен на български, на още минимум 2 официални езика на Европейския съюз.

Повикванията към телефонен номер 112 се приемат от оператори, които са специално обучени и работят по утвърдена инструкция за определяне истинността на сигнала.

Първата задача на оператора е да се идентифицира постъпилия сигнал – фалшиво обаждане, лоша „шега“ или реално събитие. Това става в рамките на 20 секунди. Недобросъвестните обаждания се санкционират по Закона за 112.

Когато на линията постъпи обаждане за реален инцидент, операторът попълва електронен картон, в който отбелязва кой, защо и откъде звъни, вида на инцидента и броя на пострадалите. Данните се регистрират с кратки уточняващи въпроси и по този начин информацията от обаждащото се лице се събира много бързо. Когато предавате инцидент към телефонен номер 112 е необходимо да бъдете максимално ясни и точни при съобщаване на информацията – име на повикващия, тип и място на инцидента, брой пострадали. Така ще получите помощ по-бързо и адекватно.

Конкретният случай веднага се пренасочва към съответната институция – Пожарна безопасност и защита на населението, Полиция, Спешна медицинска помощ, Национален медицински координационен център, Планинска спасителна служба – БЧК и ИА „Морска администрация“, която изпраща екип на мястото на инцидента.

След като службите се задействат, в центъра постъпва обратна информация за това, което се случва на мястото на събитието, колко екипа са изпратени и от коя служба са те. Тази информация се следи и анализира от координаторите. В същото време операторите на 112 приемат сигнали за други инциденти.

Записват ли се разговорите?

Входящите и изходящите повиквания се записват автоматично, и се съхраняват за срок от три години. Тези данни могат да се използват като средство за доказване в съда, поради което органите на съдебната власт имат достъп до тях. След изтичането на 3-годишния срок информацията се унищожава, ако към този момент не е постъпил сигнал за разследване, изискващо съответните данни.