Спешна среща на областен управител, кметове и представители на EVN

В Областна администрация Ямбол бе проведена работна среща между Георги Чалъков, областен управител на област Ямбол, представители на EVN, Светозар Грозев – заместник кмет на община „Тунджа“, както и кметовете на селата Дражево, Хаджидимитрово, Безмер и Кабиле, съответно – Дяко Дяков, Тошо Тодоров, Росен Русев и Георги Динев.

Основната причина за организирането на работната среща е честото прекъсване на електрозахранването в споменатите населени места и множеството сигнали и докладни подавани към EVN и Областния управител, от страна на кметовете.   

Представителите на местната власт споделиха честите оплаквания от страна на жителите, от токови удари и повредени или унищожени домакински уреди. По думите на кметовете хората недоволстват и от трудното осъществяване на връзка с Кол центровете на дружеството.

Експертите от Електроразпределителното дружество – Крум Косев, Румен Кичуков, Никола Стойчев и Венелин Варналийски запознаха присъстващите с краткосрочните мерки, които вече са в ход с цел ограничаване на случаите на спиране на електрозахранването. След множество извършени проверки, според тях, основната причина за проблемите в тези села са прелетните птици. Като краткосрочни мерки са извършени допълнителни обезопасявания на определени изводи, което и според кметовете определено дава резултат. Представителите на EVN споделиха, че вече се обсъждат и дългосрочни мерки, планирани за идната година, които ще обхванат не само тези села в община „Тунджа“, но и останалите населени места, в които има подобни проблеми с удари на птици в кабелите на електропроводите.

На въпрос на Областния управител, какво е предвидено за следващата година в инвестиционната програма за област Ямбол за да се подобри качеството на услугата, от дружеството отговориха, че тяхната практика е преди всяка нова инвестиционна програма общинските кметове и всички останали заинтересовани лица да бъдат запознати с нея, и програмата за идната 2022 година няма да бъде изключение.

В хода на срещата бе обсъдена и темата относно създаването на директен телефон за връзка на оперативните дежурни в общините с кол центъра на EVN, който да улесни тяхната комуникация. Възможността за създаване на такъв тип комуникационен канал ще бъде обсъждана допълнително.

Пресцентър