Спектакъл по проект „Порастваме, играем и творим заедно“

Община „Тунджа“ е Бенефициер по проект „Порастваме, играем и творим заедно“ – интерактивни модели на взаимодействие с родителите от етническите малцинства и приобщаване към ценностите на предучилищното образование“, Договор №БС33.22-4-010 от 22.08.2023 г., финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ), Конкурсна процедура 33.22-2023 г. Проектът се реализира в партньорство с Детска градина „Изворче“, с. Кабиле, община „Тунджа“.
На 30 май 2024 г. в салона на Народно читалище „Светлина-1928“, с. Безмер , община „Тунджа“  се проведе общностно събитие – спектакъл „Приказки за толерантността“, с участието на деца и родители от Детска градина „Изворче“, с. Кабиле, община „Тунджа и от групите към нея в селата Безмер, Дражево и Хаджидимитрово.
Спектакълът е в изпълнение на Дейност 3 „Порастваме, играем и творим заедно“ – интерактивни срещи с родители. „Театър Ленд“ – деца и родители в света на театъра“ по проект „Порастваме, играем и творим заедно“ – интерактивни модели на взаимодействие с родителите от етническите малцинства и приобщаване към ценностите на предучилищното образование“, Договор №БС-33.22-4-010 от 22.08.2023 г., финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ), Конкурсна процедура 33.22-2023 г.