Спад в броя на разрешителните за строеж

През четвъртото тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 9 жилищни сгради със 17 жилища в тях и 2 248 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 28 други сгради с 14 716 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са по-малко с 30.8%, жилищата в тях – с 22.7%, а общата им застроена площ – с 31.0%. Броят на разрешителните за строеж издадени на други сгради намалява с 3.4%, а тяхната РЗП – с 25.9%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради бележат спад с 40.0%, жилищата в тях – с 34.6%, а общата им застроена площ – с 51.4%. Броят на разрешителните за строеж издадени на други сгради нараства с 64.7%, а тяхната РЗП – с 98.4%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 328, Пловдив – 211, Варна – 156, Бургас – 139, и София – 104. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 5 290, Варна – 1 923, Пловдив – 1 263, Бургас – 1 113, и Стара Загора – 616.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. на територията на област Ямбол е започнал строежът на 11 жилищни сгради със 17 жилища в тях и с 3 190 кв. м обща застроена площ и на 12 други сгради с 12 422 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 8.3%, жилищата в тях – с 19%, но общата им застроена площ е повече с 2.9%. Броят на започнатите други сгради регистрира спад с 33.3%, докато тяхната РЗП се увеличава с 13.2%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. започнатите нови жилищни сгради нарастват с 22.2%, но жилищата в тях намаляват с 10.5%, а разгънатата им застроена площ е повече с 20.2%. Започнатите други видове сгради са по-малко с 14.3%, а общата им застроена площ – с 22.0%.