Социалното министерство утвърди Регионалната програма за заетост на област Ямбол за 2019 година

Министърът на труда и социалната политика утвърди Регионалната програма за заетост на област Ямбол за 2019 година. Съгласно регионалната програма в област Ямбол ще бъдат разкрити 41 работни места за 48 трайно безработни лица в петте общини Ямбол, Стралджа, Елхово, „Тунджа“ и Болярово. Програмата се финансира от държавния бюджет и осигурява заетост на лица от неравнопоставени социални групи в рамките на 6 месеца. Стартира от 1.06 2019г. до 30.11.2019г. В общините Ямбол и Елхово ще има разкрити по 11 работните места, за общините Стралджа и „Тунджа“ по 7 и в община Болярово – 5. Размерът на средствата, осигурени от държавата, за финансиране на програмата за област Ямбол е 171 858 лева. Общините ще вложат допълнително средства в размер на 6 800 за материално обезпечаване на разкритите работни места. Общините предвиждат наетите да работят като общи работници, работници по поддръжка и озеленяване. Регионалната програма е още един от механизмите за подпомагане на уязвимите социални групи и извършване на обществено-полезни дейности по места в общините.