СНЦ „С Тунджа в сърцето“ поставя паметни плочи с лика на Васил Левски по селата

Всеки народ си има своите герои. За нас, българите Васил Левски е не само борец за свобода. В достигналите до нас писмени документи ние виждаме общочовешките ценности и европейските измерения в идеите на Апостола. Тези паметни плочи ще ни напомнят вечно за това и ще ни карат да се гордеем, че сме част от един народ, родил безстрашни синове – прозорливи и далновидни.
Тези плочи ще стоят там, и ще напомнят на идните поколения за род и родина, за чест и достойнство, за дълг и принадлежност.
Вчера и днес ние от СНЦ „ С Тунджа в сърцето“ стартирахме реализирането на проекта „ Почитане на паметта на Апостола на свободата“. Монтирахме паметни плочи в пет населени места – Стара Река, Калчево, Завой, Дражево и Хаджи Димитрово.
Огромни благодарности на най-малките жители на община Тунджа за невероятните рисунки на тема „Левски е моят герой“.
На 17.07.24 г. и 18.07.24 г. ни очаквайте и в останалите седем населени места – Чарган, Межда, Меден Кладенец, Миладиновци, Робово, Дряново и Ханово.
Нека се обединим в тяхното поставяне. Да напомним, че сме народ с вековна история, родила велики личности. По този начин Тунджа няма да забрави подвига на Апостола.