Слово на кмета Георги Георгиев за Деня на община „Тунджа“ – 22 април 2019

Уважаеми жители и гости, приятели ,
Добре дошли на Празника на община „Тунджа”! За мен е чест да отбележим заедно този специален за нас ден!
За тези вече над 30 години от своето създаване, „Тунджа“ се превърна в нещо повече от административна единица. С много усилия, със силата на приемствеността, с любовта ни към наследените традиции и към нашата плодородна земя, ние изградихме общност.
И безспорно, в основата на всичките ни успехи стои това уникално единство- на хора, земя и традиции. Неведнъж съм заявявал, че хората са смисъла на цялата ни дейност и ние работим за тях с грижа и отговорност. Вслушваме се в техните проблеми, мнения и предложения, за да направим още по-добри своите идеи и да бъдем полезни, а съграденото да е потребно. Успехите, с които сега се гордеем, са факт и се увеличават, защото пазим постигнатото, но и не се осланяме само на него. Защото непрекъснато поставяме пред себе си нови цели и големи изисквания. Защото имаме смелостта да излезем от комфорта на утъпканите пътеки и сами да чертаем посоката, въвеждайки нови неща, съобразени със спецификата на нашите хубави села.
И ние ще продължим нашата последователна политика, насочена към младите хора, за да има „Тунджа“ бъдеще и към всички жители на общината, защото вярваме, че те заслужават достъп до качествени социални услуги, образование, разнообразни културни прояви и всичко останало за един по-добър и достоен живот, въпреки предизвикателствата пред малките населени места. Наясно сме с трудностите и с предстоящата усърдна работата, за да ги преодолеем, но днес ще си позволя не да изброявам извършеното, а да се спра на това, което ми дава увереност в успехите ни. Тази моя вяра черпи сили от таланта, от пословичното трудолюбие, съпричастността и единството на тунджанци, които отново проличаха със спечелените отличия, с рестарта на платформата „С Тунджа в сърцето“, с участието в многобройните благотворителни инициативи, в святите каузи за съграждането на храмове.
Ние не забравяме корените си и те винаги ще ни сплотяват, независимо какъв е житейският ни път. Умеем да ценим красотата на народните песни, колорита на кукерските игри, богатството на традиции, обичаи и милеем за нашата благословена, плодородна земя. Всеки празник е доказателство, че сме в състояние да преодолеем своите различия и пристрастия, щом ни води усещането за обща принадлежност, любовта към стойностното, непреходното и българското.
В този ден искам да благодаря на работещите в общинската администрация, на общинските съветници, на кметовете и кметските наместници, на цялата местна общност за усилията, всеотдайността и подкрепата .
От нас самите зависи да съхраним хармонията между хора, земя и традиции. В наши ръце е как ще градим настоящето и какво ще е бъдещето на община „Тунджа“. Нека отново покажем, че заедно можем и можем да постигнем много!
Честит празник, тунджанци!