Симулационно учение с участие на доброволци от ДЕРБАК-Ямбол

От  29 – 30 юни 2022г., в обучителния център на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в град Бургас, се проведе симулационно учение за действие при наводнение с участието на 20 доброволци на Ямболската червенокръстка организация от общините Ямбол, Елхово и Тунджа. Учението е финален етап от дейностите по  проект  „Центове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“ на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“, който  се осъществява в партньорство с БЧК.
      Основната цел е да се провери  капацитета и способностите за действия при наводнения и последващи кризи, като специален фокус бе поставен върху подготовката на доброволците и членове на Доброволния екип за работа при бедствия, аварии и кризи /ДЕРБАК/. Други участници бяха представители от различни структури и ведомства от Бургас, Стара Загора, Казанлък и Сливен.
      Симулационното учение се проведе от служители на ОД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Бургас и премина в две части – предварителна подготовка, инструктаж и разпределяне на задачи и практическа – демонстрация на специфични умения.
      По време на практическата част, участниците имаха възможност да оттренират ситуации, свързани с действия за евакуиране по безопасен начин на пострадали от рушаща се в следствие на наводнение сграда, оказване на първа помощ и първа психологична помощ на засегнатите, пълнене на чували с пясък за изграждане на изкуствени диги и други професионални способи, прилагани от спасителните екипи.
      Ямболската червенокръстка организация изразява искрена благодарност към служителите на ОД „Пожарна безопасност и защита на населението“, за високия професионализъм, отдаденост и компетентност по време на обучението, което допринесе за осигуряването на безопасна среда за провеждането на практическата подготовка. 
   

                                                 СЕКРЕТАРИАТ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ НА БЧК – ЯМБОЛ