Сесията на „Тунджа“ без присъствие на граждани и медии

На насроченото заседание на Общински съвет „Тунджа“, на 23.03.2020 г. /понеделник/ от 10.00 ч. не се препоръчва присъствие на граждани, кметове на кметства, кметски наместници и медии с оглед спазване на противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID-19.

Заседанието ще сеизлъчва на живо на интернет страницата на община „Тунджа“ в раздел Общински съвет- Заседания онлайн

https://www.youtube.com/channel/UC_OULATgjxOAEpaSTJ23fzg