Серия проекти посветени на децата на Ямбол приключи Inner Wheel Club – Ямбол

Дамите от Инър Уийл клуб – Ямбол приключиха серия проекти посветени на децата на Ямбол.
Първият от тях премина под мотото “Здраво дете – щастливо семейство”. Със събраните средства от благотворителния “Бал на цветята”, дамите организираха провеждането на скрининг за гръбначни изкривявания на деца от ранна детска възраст за всички втори класове в училищата на гр.Ямбол. Кампанията включваше и информиране на родителите за здравословното състояние на техните деца.
Медицинските дейности бяха извършвани от лекари и специалисти в областта. По проекта бяха прегледани общо 430 деца.
По втория проект “Трудни стъпки” бяха закупени надуваеми дюшеци с цел рехабилитация на деца с физически проблеми, а по повод 1-ви юни дамите финализираха и проекта “Жадувана сянка за децата със специални потребности”, по който беше монтирана красива беседка в Центъра за работа с деца със специални потребности гр.Ямбол.
С голяма любов към децата, дамите от Инър Уийл клуб Ямбол реализираха и проекта “Спорт и здраве за децата на Ямбол”, по който бяха доставени две баскетболни табла с кошове за баскетболен клуб “Тунджа”, а също така беше оборудвана нова зала за тренировки на клуба, доказал се с множество спортни постижения, и поредни победи за града и страната.
С така осъществените мащабни проекти, дамите от Инър Уийл клуб Ямбол дават своя значителен принос за подобряване живота на децата на град Ямбол и доказват, че най-важната инвестиция в живота, е тази за бъдещето на децата ни.