Сериозни проблеми по язовирите констатират проверяващите експерти от областната комисия

54 са проверените до момента язовири на територията на област Ямбол от Комисията за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях. Това стана ясно на брифинг на областния управител на област Ямбол Димитър Иванов, заместник областния управител Волен Дичев и председателя на комисията инж. Любомир Христов.


Област Ямбол е от областите с най-много язовири. Проверките на техническото и експлоатационно състояние на язовирите стартираха от община „Тунджа“, която по данни на ДАМТН /Държавната агенция метеорологичен и технически надзор/ има 131 язовира. По наредбата собственика трябва да осигури оператор за всеки от язовирите. В случая община „Тунджа“ има определен оператор само за 69 от язовирите.
Първите констатации на експертите пред медиите представи заместник областния управител Волен Дичев. „При първите проверки Комисията се сблъсква със сериозни проблеми на язовирите и водните обекти. Свидетели сме на не добро стопанисване на язовирите. В продължение на 40-50 години не се е правило необходимото и достатъчно за доброто им експлоатационно състояние“.
Волен Дичев очерта и основните проблеми, които се констатират при повечето от проверените обекти:
– Множеството язовири са обрасли с дървета и храсти язовирни стени, което води до затруднен или невъзможен достъп до основния изпускател;
– Намалената проводимост на преливните съоръжения, което води до опасно повишение на водното ниво в язовира. Има случаи на самоделни бетонни „преливници”. По такъв начин ползвателя задържа по-високо водно ниво, което води до преливане на язовира;
– На почти всички посетени язовири основните изпускатели не могат да се проверят дали работят. Има такива с повредени или затрупани с наноси входни шахти и решетки;
– Не се спазва изискването на Наредбата собственикът на язовира да поддържа проводимостта на речното корито на отстояние 500 м след язовира;
– За язовирите, които не са били в списъка с потенциално опасни обекти, няма планове за действие в аварийни ситуации.
Според инж. Христов проблем е липсата на техническа документация на водните обекти и документални данни за състоянието и поддържането на язовирите. „За всеки обследван обект комисията съставя протокол по образец за техническото състояние на язовирните стени и съоръженията. Протоколът се предоставя на областен управител и на оператора и собственика. Има конкретни срокове за отстраняване на нередностите, които сме констатирали“, подчерта той.
„Язовирите са възможност за общините, но и отговорност, каза областният управител Димитър Иванов. Собствениците трябва да вземат мерки да бъдат язовирите в добро експлоатационно състояние. Защото главната цел на проверките на всички язовири сега е осигуряване и гарантиране на безопасната експлоатация на язовирите, за да не допуснем риск за живота и здравето на хората“, каза още областният управител.
Представителите на медиите имаха възможност да видят два язовира – единият до село Маломир и другият част от каскада язовири намиращи се до село Стара река.