Седмичен културен календар

5 август – 11 август

Електронна читалня

Начален час: 09:00 – 11:00 часа

Място: НЧ „Зора – 1945“

Организатор: НЧ „Зора – 1945“

 

Лятна ваканционна програма – Сдружение „Училищно настоятелство“ на ОДК – Ямбол

Приложно колоездене

Спортни игри

Начален час: 09:00 – 11:00 часа

Място: Детска велоплощадка, ж-к „Хале“, до бл. 2

Компютърни занимания: интерактивни игри

Начален час: 08:30 – 12:30 часа

Място: ОДК – Ямбол, улица „Търговска“ № 27

 

Детски конкурс за рисунка „Щуро лято“

Начален час: 09:00 – 16:00 часа

Място: НЧ „Пробуда – 1909“

Организатор: НЧ „Пробуда – 1909“

 

Шахмат и други игри за деца

Начален час: 10:00 – 11:00 часа, 14:00 – 16:00 часа

Място: НЧ „Пробуда – 1909“

Организатор: НЧ „Пробуда – 1909“

 

„Забавно програмиране“

Начален час: 1 група – 10:00 часа, 2 група – 11:00 часа

Място: Компютърна зала на РБ „Георги С. Раковски“

Ръководител: Нина Янкова

Организатор: РБ „Георги С. Раковски“

 

Лятна ваканционна програма – Сдружение „Училищно настоятелство“ на ОДК – Ямбол

Кариерно ориентиране

Начален час: 08:30 – 12:30 часа

Място: ОДК – Ямбол

Организатор: ОДК – Ямбол