Седмица на водното спасяване

dav

 Във връзка с предстоящия летен сезон и в изпълнение на задачите  за  намаляване на риска от воден травматизъм сред деца, БЧК-Ямбол продължава да реализира поредица от обучения по Водноспасителен минимум с ученици от област Ямбол.

     Поредните специализирани обучения се проведоха на 8 юни 2017г. в ОУ „Христо Ботев“ – с. Кукорево, община Тунджа с ученици от пети до осми клас и са по повод отбелязването на Седмицата на водното спасяване.

     Основният акцент в обученията е, учениците да бъдат запознати с опасностите при къпане и плуване и начините за оказване на помощ и самопомощ при инцидент във водата.

     По време на обученията децата имаха възможност да споделят лични преживявания и конкретни случаи с инциденти във водата със самите тях.  С помощта на специалиста  „Водноспасителна дейност“ в БЧК – Ямбол – Добриела Праматарова, учениците успяха сами да определят основните причини за трагични инциденти с деца, особено в неохраняемите водоеми, намиращи се във вътрешността на страната.

    Общият брой на обхванатите ученици е 77.

    Обученията се реализираха със съдействието на Общинската организация на БЧК-Тунджа, ръководството на ОУ „Христо Ботев“ – с. Кукорево и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Тунджа.

    Обученията по програмите на БЧК, свързани с превенцията на водния травматизъм сред деца и младежи се провеждат от м. март 2017г. и ще продължат до края на учебната 2016/2017г. Общият брой на обхванатите до момента ученици по програмата „Водноспасителен мимимум“ е 565 от шест училища в общините Ямбол, Тунджа, Стралджа и Елхово. 

                        

                                                                Добриела Праматарова