Седмица на бащата с читалище „Умение“

Читалище „Умение-2003“ – Ямбол и ОУ „Св. Паисий Хиледарски“ – с. Роза, община Тунджа се включват в Седмицата на бащата чрез открита дискусия „Силата на истинския мъж“, която ще се проведе в училището на 8 ноември от 14 часа. Пред ученици, родители и учители ще бъдат прожектирани авторските филми на Читалище „Умение-2003“ -„Робиня вкъщи“ и „Ранена любов“, създадени в рамките на проект „ДЪГА за нашите деца“, благодарение на програма „Дъга“ на ФРГИ и финансовата подкрепа на фондация „Велукс“.

Ще бъдат представени презентация „На/СИЛА“ и информационни брошури на тема: „Познаваш ли насилник“, създадени от Читалище „Умение-2003“ в рамките на проект „Училище Равноправие“, благодарение на финансовата подкрепа на БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ. Учениците ще изготвят послания за истинската сила на мъжа, които ще бъдат разпространени сред общността в село Роза, община Тунджа и град Ямбол чрез пано и социалните мрежи. Целта на кампаниите е да постави фокус върху ползите от активното участие на бащите (и важните за детето мъже) в живота на децата за създаване на семейна среда без насилие и за пълноценно развитие на детето.