Седмицата на водното спасяване

4-10 юни 2018г.

          Основна цел: Да се акцентира върху водноспасителната дейност реализирана от БЧК, направленията за развитие, основните приоритети и подготовката на кадри, популяризиране програмите за превенция, чрез които се стремим да се намали и предотврати риска от водни инциденти.

           Подцели:

 Повишаване информираността на населението за опасностите при къпане и плуване на неохранявана водна площ и правилата за безопасно поведение във и около водата.

  1. Популяризиране на курсовете за водни спасители и подготовката на кадри, обезпечаващи водноспасителната дейност.
  2. Популяризиране на програмите за превенция на водния травматизъм сред децата, младежите и техните родители.

  

            ДЕЙНОСТИ:

 1. Провеждане на „Малък празник на водата“ с ученици от втори и трети клас на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Зимница, община Стралджа. Празникът е заключителен етап от програмата за превенция на водния травматизъм на БЧК „Приятели с водата“.

                                                        Срок: 01 юни 2018г.

  1. Изготвяне и предоставяне на материали за публикуване от местни печатни и електронни издания за опасностите при къпане и плуване, начините за оказване на помощ и самопомощ при воден инцидент.

                                                                           Срок: 05 юни 2018г.

 

  1. Обучение по Водноспасителен минимум с ученици в ЕГ „Васил Карагьозов“ – Ямбол с ученици от 8 клас.

                                                                     Срок: 06 юни 2018г., 12.30ч.

 

  1. Тематична среща и обучение по програмата за превенция на водния травматизъм „Дръж под око“ с 40 деца от детска градина „Кольо Тенев“ – с. Тенево, община Тунджа. Програмата се осъществява за първи път на територията на област Ямбол.

 

                                                                            Срок:  07 юни 2018г., 9.30ч.

 

  1. Брифинг с представителите на местните медии за представяне на информация за основните направления на развитие на водноспасителната дейност в Ямболска област, актуални данни за инцидентите с удавени лица и програмите за превенция на водния травматизъм.

                                                                          

                                                                             Срок:  08 юни 2018г., 11.00ч.                                                               

                                                           

                                                                   Специалист ВСС:

                                                                                              / Добриела Праматарова /