Седем дни до …

… втората вечер на ХХIII –те Театрални празници  „Невена Коканова“

Със слово, музика и танци ще оживее пъстрият и колоритен свят на Чудомировите герои с техните мераци, надежди и разочарования. С хапливото си опако волнодумство всички те ревниво бранят своята индивидуалност. Ситуациите в спектакъла са жанрово близки до анекдота и фейлетона – такива каквито са и разказите на Чудомир. Режисьор на спектакъла „Нашенски мераци” е Гълъб Бочуков, музиката е на Радост Попова, аранжимента на Димитър Ганев, сценоргафия – Томиана Томова – Начева, хореография – Маргарита Мандраджиева.


Участва почти целия състав на Театално Музикален Център Кърджали заедно с гост-актьора Диян Мачев. Останалите „нашенци” са Русалина Майналовска, Илияна Типова, Калчо Иванов, Петър Мастагарков, Маргарита Мандражиева, Борислав Христов, Велина Ясенова, Севгюл Кардамова, Радослав Арнаудов
„Казват, че народите са като децата – не обичат да им се чете морал, а искат да стигнат до истината развличайки се. Казват още, че ако сатирата е хирургическият нож, то хуморът е „сладкият мехлем” за раната. Щом е така не остава друго освен да си пожелаем този сладък мехлем да се произвежда масово и да се продава под път и над път, защото у нас има още много рани за лекуване” – Чудомир.