Сдружение” Ямболски младежки информационен център” – град Ямбол

От 6 до 8 септември в хотелски комплекс „Даниела„ общ.Приморско, област Бургас, ще се проведе първи обучителен модул  на тема „Неформално образование” – проект”Равен шанс”, финансиран по Национална програма за младежта(2016-2020), Подпрограма 2 „Национални младежки инициативи и кампании“, тематична област 2 „Развитие на младежката работа“ с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта.

 

Калоян Калиманов – Ръководител на МИКЦ-Ямбол