Сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА ЯМБОЛ“: Скандална замяна на корпуси от немски щурмови оръдия, собственост на ямболския „Музей на бойната слава“, направи кмета Ревански

За да стане далаверата кмета и директора на музея са нарушили 2 закона и 3 наредби!

 

Вече е факт – вчера, 28.03.2024г. общинския съвет на Ямбол гласува скандална замяна на два от ценните образци немски щурмови оръдия собственост на Музея на бойната слава. Предложението за замяна на военна техника, част от музейните експонати на Музея на бойната слава срещу такива на „Български военен и технически музей-София“ собственност на частния колекционер Красимир Арсов е внесено в общинския съвет от кмета Ревански. Това е второто такова искане за замяна на частния музей, като първото е било през 2021г.. И тогава и сега частния колекционер иска Музеят на бойната слава да предостави корпуси от немски щурмови оръдия. В замяна през 2021г е предлагал – съветски танк Т-34-85, ; танк Т-55 А; танк Т-62; самоходна артилерийска установка САУ-100; ЗИЛ-135, ТЗМ от комплекса 9К52 Луна; влекач ЗИЛ-157 с ремарке, ТЗМ от комплекса С75 Двина; товарен автомобил Opel Blitz; товарен автомобил Renault, като сега за тази замяна от неговото предложение са отпаднали – ; танк Т-55 А; танк Т-62 и ЗИЛ-135, ТЗМ от комплекса 9К52 Луна. Тоест, 3 години по-късно ни се предлагат 2 пъти по-малко неща за замяна. Този факт е силно притеснителен при положение, че предлаганото още през 2021г. не е било равностойна замяна за нас. Историческата и колекционерска стойност между нашите експонати и тези които ни се предлагат в замяна са несравними. Дори без да са реставрирани, в състоянието, в което се намират в момента, всяка бронирана машина в Музея на бойната слава по пазарни цени може да струва милиони и са едни от най-търсените от колекционерите експонати. Ямболският музей притежава истинско съкровище, което е в основата на неговата атрактивност и популярност. Най-важното е, че това е ценно свидетелство за историческата ни памет и бойна слава. И всяко посегателство върху тези експонати всъщност ощетява общината и родовата ни памет.

Но не само това е смущаващото в действията на кмета. Още по-смущаващото е, че за да стане тази „уйдурма“ са нарушени 2 закона и три наредби. Задължителната идентификации на експонатите, собственост на Музея на бойната слава са направени в нарушение на чл.97 от Закона за културното наследство(ЗКН) и на чл.9 от „Наредба №1 за реда за извършване на идентификация на движимите културни ценности и за водене на регистри на движимите културни ценности“ в РИМ-София, там където е направена идентификацията и на експонатите на частния музей и то от същите експерти, а не в НВИМ, в НИМ или в РИМ-Ямбол каквито са изрично разписаните изисквания на закона и наредбата. След което в още по-голямо нарушение на чл.34, ал.3 и ал.4 от ЗКН и чл.2 и чл.5 от „Наредба № Н-6 за формиране, управление и идентификация на музейните фондове“ са отнесени неправилно в обменният фонд на музея, а не в основният, откъдето ако бяха правилно отнесени, закона ЗКН в чл.114, ал.2 изрично забранява да бъде извършена такава замяна.

И за да е пълен списъка с нарушения извършени от кмета и директора на музея – те не са изготвили пазарни оценки на тези движими културни ценности, което е изрично изискване на ЗОС и на наредбата за разпореждане с общинско имущество, а кмета за да мине „далаверата“ е приравнил идентификацията на експонатите с пазарната им оценка.

В тази връзка, ние от сдружение „Бъдеще за Ямбол“ категорично се обявяваме против тази замяна, като ще сезираме съответните държавни органи за да бъде спряна скандалната сделка предложена от кмета Ревански и вече е гласувана от общинския съвет.

 

Сдружение „Бъдеще за Ямбол“