Св.Дух – Ден на Ямбол

Денят на Ямбол се чества на християнския празник Свети Сух. За първи път той е отбелязан  през 1936г. с „Гостоприемна седмица” от 17 до 24 май. Това става по предложение на кмета на града Апостол Петров, депутата Никола Савов и видните културни дейци Кирил Кръстев, Недялко Месечков, Любомир Брутов и Тотю Брънеков.  Идеята им е през тази седмица да се покаже ямболската индустриална, занаятчийска и земеделска продукция, както и произведения на ямболските творци – художници, писатели, музиканти, учени.

На 7 юни 1993г. – Свети Дух когато се отбелязват 1700 години от споменаването в писмен източник  за съществуването на града, тази традиция е възобновена. Християнският празник Свети Дух е избран за Ден на Ямбол, за да се спази вековната традиция, свързана с храмовия празник на най-старата ямболска църква „Света Троица”.

На този ден десетилетия се спазва и още една традиция – Сливенският митрополит открива с молебен и водосвет ямболский събор, придружен с пазари за добитък, промишлени стоки и  селскостопанска продукция. Тържествата се придружени с много музика и веселие, а по-късно вечерта се пренасят в градския парк. Наред с народните оркестри там звучат и градският и военният духови оркестри, борби …

Традицията продължава и до днес, осъвременена и изпълнена с с ново съдържание.