Свободни места за трети кръг на класиране в паралелки с прием на ученици в VІІІ клас

Нас. място Училище Код Име на паралелката Тип Брой паралелки Места за прием Записани

Свободни
места

ГР.ЯМБОЛ СУ „Св. Климент Охридски“ 0733 Изобразително изкуство профилирана 1 25 25 0
ГР.ЯМБОЛ ОбУ „Д-р Петър Берон“ 2894 Основни и довършителни работи професионална 1 23 22 1
ГР.ЯМБОЛ ОбУ „Д-р Петър Берон“ 2898 Шивачество професионална 1 22 18 4
ГР.ЯМБОЛ ПГ „Васил Левски“ 1545 Хуманитарни науки профилирана 1 26 26 0
ГР.ЯМБОЛ ПГ „Васил Левски“ 1593 Обществени науки профилирана 1 26 26 0
ГР.ЯМБОЛ ПГ „Васил Левски“ 1606 Природни науки профилирана 1 26 22 4
ГР.ЯМБОЛ ПГ „Васил Левски“ 1611 Софтуерни и хардуерни науки профилирана 1 26 26 0
ГР.ЯМБОЛ ПМГ „Атанас Радев“ 2179 Профил „Математически“ профилирана 2 52 37 15
ГР.ЯМБОЛ ПМГ „Атанас Радев“ 2191 Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ профилирана 1 26 26 0
ГР.ЯМБОЛ ПМГ „Атанас Радев“ 2670 Профил „Природни науки“ профилирана 1 26 26 0
ГР.ЯМБОЛ ЕГ „Васил Карагьозов“ 0518 Английски език,  Немски език профилирана 1 25 14 11
ГР.ЯМБОЛ ЕГ „Васил Карагьозов“ 0523 Английски език,  Испански език профилирана 1.5 39 32 7
ГР.ЯМБОЛ ЕГ „Васил Карагьозов“ 3711 Английски език, Руски език профилирана 0.5 13 2 11
ГР.ЯМБОЛ ПТГ „Иван Райнов“ 0437 Мехатроника професионална 0.5 13 12 1
ГР.ЯМБОЛ ПТГ „Иван Райнов“ 0438 Електрообзавеждане на производството професионална 0.5 13 12 1
ГР.ЯМБОЛ ПТГ „Иван Райнов“ 0442 Електрически превозни средства професионална 0.5 13 13 0
ГР.ЯМБОЛ ПТГ „Иван Райнов“ 1559 Системно програмиране професионална 0.5 13 12 1
ГР.ЯМБОЛ ПТГ „Иван Райнов“ 3182 Компютърна техника и технологии професионална 0.5 13 13 0
ГР.ЯМБОЛ ПТГ „Иван Райнов“ 3759 Програмиране на изкуствен интелект професионална 0.5 13 9 4
ГР.ЯМБОЛ ПГИ „Георги Стойков Раковски“ 1742 Електронна търговия професионална 1 26 10 16
ГР.ЯМБОЛ ПГИ „Георги Стойков Раковски“ 2083 Митническа и данъчна администрация професионална 1 26 17 9
ГР.ЯМБОЛ ПГТ „Алеко Константинов“ 1666 Организация на хотелиерството професионална 0.5 13 5 8
ГР.ЯМБОЛ ПГТ „Алеко Константинов“ 1685 Кетъринг професионална 1 26 13 13
ГР.ЯМБОЛ ПГТ „Алеко Константинов“ 1706 Спедиция, транспортна и складова логистика професионална 1 26 8 18
ГР.ЯМБОЛ ПГТ „Алеко Константинов“ 3265 Екскурзоводско обслужване професионална 0.5 13 5 8
ГР.ЯМБОЛ ПГЗ „Христо Ботев“ 1134 Механизация на селското стопанство професионална 1 26 18 8
ГР.ЯМБОЛ ПГЗ „Христо Ботев“ 1149 Говедовъдство професионална 1 26 10 16
ГР.ЯМБОЛ ПГЗ „Христо Ботев“ 1158 Трайни насаждения професионална 1 26 16 10
ГР.ЯМБОЛ ГСАГД „Кольо Фичето“ 2384 Строителство и архитектура професионална 1 24 24 0
ГР.ЯМБОЛ ГСАГД „Кольо Фичето“ 2391 Компютърна графика професионална 0.5 13 13 0
ГР.ЯМБОЛ ГСАГД „Кольо Фичето“ 2394 Интериорен дизайн професионална 1 26 26 0
ГР.ЯМБОЛ ГСАГД „Кольо Фичето“ 2401 Графичен дизайн професионална 0.5 13 13 0
ГР.ЯМБОЛ ГСАГД „Кольо Фичето“ 3857 Геодезия професионална 0.5 13 13 0
ГР.ЯМБОЛ ГСАГД „Кольо Фичето“ 3860 Газова техника професионална 0.5 13 13 0
ГР.ЯМБОЛ ПГПСТТ „Никола Й. Вапцаров“ 1173 Електрообзавеждане на транспортна техника професионална 1 26 19 7
ГР.ЯМБОЛ ПГПСТТ „Никола Й. Вапцаров“ 1185 Пътно-строителна техника професионална 1 26 15 11
ГР.ЯМБОЛ ПГПСТТ „Никола Й. Вапцаров“ 1187 Подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства професионална 1 26 13 13
ГР.ЯМБОЛ ПГЛПЕХТ 2304 Мебелно производство професионална 1 26 26 0
ГР.ЯМБОЛ ПГЛПЕХТ 2309 Фризьорство професионална 1 26 25 1
ГР.ЯМБОЛ ПГЛПЕХТ 4036 Производство на облекло от текстил професионална 1 26 23 3
ГР.БОЛЯРОВО СУ „Д-р Петър Берон“ 3850 Производство на кулинарни изделия и напитки професионална 1 26 19 7
ГР.ЕЛХОВО ПГ  „Св. Климент Охридски“ 1314 профил „Математически“ профилирана 1 26 26 0
ГР.ЕЛХОВО ПГ  „Св. Климент Охридски“ 1316 профил „Предприемачески“ профилирана 1 26 26 0
ГР.ЕЛХОВО ПГ „Стефан Караджа“ 0580 Малък и среден бизнес професионална 0.5 13 12 1
ГР.ЕЛХОВО ПГ „Стефан Караджа“ 0581 Производство на облекло от текстил професионална 0.5 12 12 0
ГР.ЕЛХОВО ПГ „Стефан Караджа“ 0585 Машини и съоръжения за заваряване професионална 0.5 13 11 2
ГР.ЕЛХОВО ПГ „Стефан Караджа“ 0588 Електрически машини и апарати професионална 0.5 13 13 0
С.БОЯНОВО ПГМСС „Ернесто Че Гевара“ 3882 Земеделец професионална 1 26 26 0
ГР.СТРАЛДЖА СУ „Пейо Крачолов Яворов“ 0920 Предприемачество профилирана 1 24 24 0
С.СКАЛИЦА СУ „Св. Паисий Хилендарски“ 1352 Лозаровинарство професионална 1 25 17 8
С.ТЕНЕВО ОбУ „Васил Левски“ 2126 Шлосерство професионална 0.5 13 8 5
С.ТЕНЕВО ОбУ „Васил Левски“ 3250 Производство на хляб и хлебни изделия професионална 0.5 13 5 8