Световен ден срещу насилието над възрастните хора

Отбелязва се от 2006 г. по инициатива на организацията Международна мрежа за предотвратяване на насилието над възрастните хора с подкрепата на Световната здравна организация. Одобрен с резолюция A/RES/66/127 на Общото събрание на ООН от 19 декември 2011 г.

Злоупотребата с възрастни е нарушение на член 25 от Хартата на основните права на ЕС, който признава и зачита правото на възрастните хора да водят достоен и независим живот и да участват в социалния и културен живот на Общността.

Мотото на деня за 2017 г. е: „Да сложим край на финансовата злоупотреба срещу възрастните хора“.