Световен ден на първата помощ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Обучение по първа помощ, демонстрации и евакуация на деца, засегнати от инцидент с пожар, възникнал на територията на детска градина „Щурче“ в село Кукорево, община Тунджа – това бяха инициативите, организирани от Ямболската червенокръстка организация по повод отбелязването на Световния ден на първата помощ.
Инициативата се реализира със съдействието на г-н Станчо Ставрев, зам.-кмет и Председател на Общински съвет на БЧК-Тунджа и г-жа Росица Кавалджиева – директор на детската градина.


По време на обучението, под формата на игра децата бяха запознати със значението на първата помощ за предпазване от травматизъм и спасяване на човешки живот; с материалите, които се използват за да помагат на своите връстници; как да измерят пулс и да проверят дишането на пострадал в безсъзнание. Разделени по двойки, децата влизаха ролите на „пострадал” и „помагащ” и оттренираха научените нови знания в областта на първата помощ, използвайки умело предоставените за тази цел материали.
Като част от обучението бе организирана демонстрация за действия при пожар, включваща евакуация на децата от детската градина на безопасно място в двора.
За финал деца, учители и представители на БЧК-Ямбол се хванаха за ръце и образуваха „жива верига“ в подкрепа на първата помощ и за отлично свършената работа.
По предложение на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец, вече 17 години всяка втора събота на месец септември се отбелязва Световният ден на първата помощ. Първата помощ е основно умение, което може да осигури ефективна и бърза интервенция, за да помогне  при наранявания, да намали страданието и да подобри шансовете за оцеляване на човек  в ​​нужда.
Отбелязването на Световния ден на първа помощ е възможност да се подчертае значението на първата помощ, като хуманен акт и като ключов компонент на един по-широк подход към устойчивостта. Това е повод да се достигне до по-широка публика и да се опитаме да променим начина, по който света мисли за оказването на първа помощ.
Тази година основната тема е „Домашните инциденти“. Понякога наричани „домашни наранявания“,  те се дефинират като непланирани, неочаквани и нецеленасочени събития, които се случват внезапно и причиняват наранявания или загуби. Инцидентите са основната причина за нараняване и дори смърт по отношение на децата.
При мисълта за злополуки, хората са свикнали да мислят за пътнотранспортно произшествие или инциденти при дейности на открито. Обаче, всъщност мястото, което хората виждат като най-безопасно: „у дома“, крие много „опасности“. Основната причина за домашните наранявания е общата небрежност за собствената ни безопасност.
Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец идентифицира децата като доставчици на първа помощ и признава, че те съставляват голяма част от населението, която получава първа помощ в спешни случаи. Децата са значителна част от обществото, която има способността да участва  в спасяването на живота на своите връстници и членове на семейството според собствените си възможности.

 

ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ