Световен ден на първата помощ

      Опреснителен курс по първа помощ за 15 учители и друг училищен персонал – това бе част от инициативите, организирани от Ямболската червенокръстка организация по повод отбелязването на Световния ден на първата помощ – 11 септември, който тази година преминава под мотото: „Бъди герой по първа помощ в училище и в твоята общност!. Обучението се проведе в зала в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Веселиново, община „Тунджа“ и се организира със съдействието на ръководството на училището.

      Основната цел е, преди официалния старт на новата учебна година, участниците да утвърдят натрупани знания, практически умения и получат нови такива за повишаване на тяхната готовност за оказване на адекватна първа помощ при травми, причинени от  инциденти по време на работа с деца, младежи и техните родители. Водещ обучител бе Добриела Праматарова, специалист „Първа помощ“ в Секретариата на Областния съвет на БЧК – Ямбол.

        По време на обучението участниците имаха възможност да оттренират на практика и да се дискутират актуални въпроси, свързани с техниките за справяне при наранявания, свързани със спецификата на дейността.

        Обучението се проведе при стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки.

                 

    СЕКРЕТАРИАТ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ НА БЧК – ЯМБОЛ