Световен ден на младежите доброволци

Отбелязва се от 1988 г. по инициатива на Международната асоциация на доброволчеството, Доброволческата програма на ООН и други международни организации в един от последните дни на м. април с организирането на младежки социални инициативи за подобряване на живота на обществото. През 2017 г. денят ще бъде отбелязан с прояви в различни страни от 21 до 23 април 2017 г. Чества се в над 135 страни.