Световен ден на архитектурата

Международният ден на архитектурата се отбелязва с решение на ХХ-та сесия на Международния съюз на архитектите от 1996 г. през всеки първи понеделник на октомври, в същия ден, в който се чества и Световния ден на обитаването, организиран от Организацията на обединените нации. Идеята на World Architecture Day е да се покаже ролята на архитектите и на архитектурата за създаването на жизнена и здравословна градска среда, която увеличава благосъстоянието на жителите. От особена важност е ролята на архитекта, чийто морален дълг е да създава устойчива околна среда с помощта на етична професионална практика в областта на енергията, изпълнението и материалите.

Тази година се навършват 70 години от учредяването на Международния съюз на архитектите и мотото на събитието е „Архитектура… за по-добър свят!“