Санират пети блок в Стралджа

В присъствието на строители, граждани, живущи в жилищния бл. № 53, специалисти от отдел ТСУ при общината, стартира строителната дейност за последния, пети блок в Стралджа по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.


Обектът е многофамилна жилищна сграда, изградена по системата пакетноповдигащи плочи с окачени фасадни панели. Построена е през 1979 г. и представлява блок с два входа, на пет етажа, с разгъната застроена площ от 3072 кв. м., съставена от 40 апартамента.
За въвеждане на мерките за енергийна ефективност са предвидени близо 400 000 лева: топлинно изолиране на външните ограждащи елементи – външни стени, тавани, подове и др., подмяна на дограма, ремонт на покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка и др., въвеждане на енергоспестяващо осветление в общите части, конструктивно укрепване.
Строителят „Стралджа инженеринг“ ДЗЗД, представлявано от Господин Ресев, увери присъстващите, че строително – монтажните работи ще приключат само за три месеца и половина.
Строителен надзор по време на строителството ще се осъществява от „ Актив Р” ЕООД, гр. Бургас, представлявано от инж. Румен Димов.
Представител на Областния управител на област Ямбол е Василка Ангелова.
Възложители на обекта са Община Стралджа и Сдружението на собствениците с председател Йордан Узунов.
Давайки старт на първата копка на обекта Гроздан Иванов, зам.кмет на общината, подчерта, че със завършване санирането на поредния, пети блок, в Стралджа ще приключи изпълнението на националната програма. Поетият ангажимент от страна на общината за благоустрояване на района остава и за бл.53, за да може целият квартал да придобие напълно обновен и модерен вид. За по-нататъшното поддържане ще имат грижа гражданите.