Самостоятелна изложба – Живопис – Кольо Инджов

Тази година Самостоятелната изложба – Живопис на Кольо Инджов съпътства Международната фото изложба-конкурс „Кукерландия 2017“, която ще бъде открита в  събота, 25 февруари, от 13.00 часа, в ХГ „Жорж Папазов“ – Ямбол.

Кольо Инджов е творец, който активно участва в художествения живот на Ямбол от средата на 80-те години на миналия век до днес. Характерни за неговото творчеството са едрите мазки, които формират визуалната структура на картините му. Организацията на цветните петна изгражда образите, линията се използва само за акцент, тя не е водеща в живописта на художника.
От няколко години Кольо Инджов по-често се обръща към темата за кукерите и пресъздаването им в художествена творба. В самата изложба кукерската тематика е разработена в две идейно-пластични насоки. От една страна фокусът е върху кукерските маски, които са представени в близък план, а от друга са фигуралните композиции – някои от тях са фронтални, а други са изградени чрез различни композиционни похвати – чрез противопоставяне, наслагване, ритмуване на маскираните. Онова, което вълнува автора, е багреното съчетание, постигащо пъстротата и шумотевицата, с които се асоциират кукерите в съзнанието на наблюдаващия. Композиционните вариации са различно решени в цветово отношение. Едни са в сложни пастелни тонови комбинации, а други – с превес на по-чистите и ярки цветове. Конкретните детайли са извлечени от типичния кукерски инвентар, но не са много. Те имат функцията да подкрепят идеята, а не са основен изразен елемент за твореца.
Независимо от избрания подход, всички творби са носители на онова настроение, което кукерските игри носят на хората, и са отражение на авторовата представа за тях.