Родолюбие и патриотизъм

За Денят на народните будители, вградили своя талант и дело за България и българското, НЧ „Просвета 1910“, с. Тенево организира празник заедно с децата от ДГ „Кольо Тенев“.

В деня на силните Българи и на нашата България, през стиховете и песните  се върнахме към делото на съзидателите и пазителите на нашата духовна традиция, запазила чисто българското самосъзнание. Отново отдадохме заслужена почит към делото на Левски, Ботев, Каравелов и хилядите достойни народни будители.

За децата, разделени в два отбора- „Левски“ и „Ботев“, организирахме две спортни игри – „Лъвски скок“ и „Хвърляне в цел“.

Наградихме победителите и завършихме празника с песен, за да се знае, и да се помни „..че България една е , и че българи сме ние“.

 

Нели Ройдева

секретар на НЧ „Просвета 1910“