Ритуално зарязване на лозите в община „Тунджа“

Обичаите по ритуално зарязване на лозята по повод 14 февруари- Трифон Зарезан, ще се състоят в следните населени места на община „Тунджа“:
–  10.00 часа с. Кабиле –  гостува Андон Кръстев- секретар;
–  11.00 часа с. Хаджидимитрово- лозов масив Марвин-  гост Георги Георгиев- кмет, Станчо Ставрев- зам.-кмет;
 – 11.00 часа с. Роза- Пенсионерски клуб „Дълголетие“-  гост Ивайло Кьосев;
– 11.30 часа с. Ботево- Шато Ботево-  гост Георги Чалъков- зам.-кмет;
– 12.00 часа с. Голям манастир –  гост Андон Кръстев- секретар.