РИМ – Ямбол представя: 22 години по-късно…

КОМПЮТРИ И МУЗЕЙНО ДЕЛО

На 15 януари 1998 г. Историческият музей в Ямбол и организацията „Японски доброволци за сътрудничество в чужбина“ (JOCV) провеждат регионална конференция на тема: „Компютри и музейно дело“. На тази конференция се дискутират проблемите на компютъризацията на музейното дело и най-вече създаването на база-данни за музейните експонати. Обсъждат се възможностите за създаване на различни видове база-данни, които изцяло да обхващат разностранните музейни дейности. Дискусията е около четири основни проблема:

Инсталиране на локална компютърна мрежа
Създаване на база-данни за музейни експонати
Мултимедийни презентации и изложби
Интернет в музейното дело

 

Основният доклад, озаглавен „Проектът база-данни в Исторически музей – Ямбол“ е изнесен от японския инженер Коджи Кавабе, специалист по компютърни мрежи, който от една година работи в музея. Въз основа на предоставените му от музейните специалисти изходни данни, инж.Кавабе изработва програма за база-данни на експонатите, като тя се използва от всички уредници в музея и доказва своите качества. Докладът и компютърните демонстрации предизвикват огромен интерес сред гостите на конференцията. Ямболският музей е първия от музеите в страната, въвел компютрите  в своята ежедневна работа.

На регионалната конференция на музеите от Югоизточна България се обсъжда и компютъризацията на музеите в бъдеще, силното влияние което мултимедиите ще упражняват във всички области на живота, включително и в музейното дело. В близко бъдеще всеки един от музейните специалисти би трябвало да има възможност да прави мултимедийни презентации на своите експонати, използвайки звук и анимация. Експонирането на предмети, чрез мултимедийни изложби безспорно ще бъде експонирането на бъдещето. Ямболският музей прави първите опити в това отношение.

На конференцията присъстват представители на 19 музея в Югоизточна България, г-н Кацутоши Фушими – координатор на JOCV – България и д-р Алберт Бенбасат, началник управление „Музеи и галерии“ – Министерство на културата, които дават висока оценка на усилията на ямболските музейни специалисти.

Из „Вести на Ямболския музей“

Издание