РИМ -Ямбол получи финансиране за археологически проучвания

Регионален исторически музей – Ямбол е в списъка на Министерството на културата на одобрените обекти за предоставяне на целева финансова подкрепа за теренни археологически проучвания и теренна консервация за 2019 г. Музеят ще получи държавно финансиране в размер на 19 000 лв. за археологическо проучване в АР „Тракийски и античен град Кабиле” и 5 000 лв. за теренни обходи за издирване на археологически обекти на територията на община „Тунджа”, в землищата на селата Каравелово, Робово и др. Проучването ще се извърши от два екипа през м. септември.