РИМ-Ямбол отчете археолигическите проучвания за 2018 година


Приключиха годишните отчети на археолозите от Регионален исторически музей за проведените археологически проучвания на територията на област Ямбол. Отчетите се провеждат ежегодно през месеците февруари и март в Национален археологически институт с музей – БАН, гр. София. През 2018 г. екипът на РИМ – Ямбол проучи четири археологически обекта.
За четвърта поредна година продължиха археологическите проучвания на територията на АР „Тракийски и античен град Кабиле“. Те бяха финансирани от Министерство на културата и от община Ямбол. През изминалия археологически сезон проучванията на екипа бяха съсредоточени в разкриването на архитектурните останки на щаба на военната част станувала в Кабиле (Principia). Резултатите показаха наличието на три строителни периода на сградата, като първият от тях се датира в средата на II в. при императорите Антонин Пий и Марк Аврелий. Предстои изясняването на пълния план на проучваната сграда.
Сред най-значителните находки от изминалия сезон се откроява каменна плоча със седемредов надпис с латински текст. Надписът е изцяло запазен и се датира в периода 167-169 г. Освен надписа, бяха открити керамични съдове, предмети на бита, както и над 100 монети от периода II – IV в.
До с. Могила се проучиха две надгробни могили, които също се отнасят към античната епоха. Откритите в тях керамични и стъклени съдове се датират във II – III в. и се свързват с едни от най-спокойните времена в римската провинция Тракия. Археологическите обекти са разположени в околността на античния град Кабиле. Проучването на двете надгробни могили се реализира по съвместен българо-полски проект.
През изминалото лято продължиха и редовните археологически проучвания на средновековната крепост Малкото кале до с. Воден. В теренната работа се включиха студенти от Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), гр. София. По време на разкопките се разкри северния вход на крепостта. Проучени са и две малки помещения с правоъгълна форма пристроени към вътрешното лице на крепостната стена, както и основите на еднораменно стълбище, водещо към северната стена. Сред по-интересните находки са бронзова шпора, върхове на стрели, метални ножчета и оловен прешлен за вретено. Откритата вносна керамика- рисувана, глазирана и сграфито се отнася към периода XI – XII в.
През есента на 2018 г. екипът на РИМ – Ямбол извърши теренни археологически издирвания във водосборния басейн на р. Поповска. По време на обхожданията се регистрираха множество археологически обекти, които бяха включени в националната автоматизирана информационна система АРХЕОЛОГИЧЕСКА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ. Теренните проучвания обогатиха нашите познания за миналите епохи на територията на община Болярово.
През настоящата година ще продължат теренните археологически проучвания по долината на р. Тунджа.