РИМ: Първите телефони в Ямбол

Мария Иванова, отдел „Нова и най-нова история“, РИМ – Ямбол

Ако днес трудно можем да си представим ежедневието без телефон, то в миналото той е бил лукс.

На 28 юни 1908 г. в Ямбол е открита телефонна служба, която е първата за Бургаска област. Четири години по-късно, през месец април 1912 г., телефон е поставен в кабинета на кмета Димитър Хаджигенов.

В края на 1921 г. местният фотограф Благовест Качулев поръчва първия в града частен телефонен апарат „Telefon si Telegraphenbau- des. Frankfuta/M. Първоначално служи за украса в гостната му – до 1929 г., когато в новооткритата пощенска палата е изградена телефонната централа. Там апаратът фигурира под № 7, а останалите шест номера са на кмета, на пожарната, на общинските стражари, на инженерната служба в кметството,  на болницата и на комендантството.

Статистическите данни от 1932 г. сочат, че телефонната мрежа в Ямбол е с дължина 15 км., обслужва се от 13 телефонистки, от които 2 със средно образование. Броят на междуградските разговори е 81 835, а градските са 963 685. На един телефон средно на ден са отчетени 14 разговора.

През 1937 г. на 130 ямболци се пада един телефон. Печатница „Модерно изкуство” отпечатва първия телефонен указател, изпратен безплатно на всички телефонни абонати.

През месец ноември 1938 г. започва поставянето на подземни кабели за телефонната мрежа, с цел да се освободят улиците от телефонните стълбове.

В следващите десетилетия тази техническа за времето си новост все по-трайно навлиза в живота на хората и заслужено се нарежда сред най-великите постижения на XIX век.