РИК-Ямбол с демонстрационни пробни гласувания в областта

РИК – Ямбол уведомява избирателите, партиите и коалициите, че ще бъдат проведени демонстрационни пробни гласувания на избиратели с експериментални машини на територията на общини Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово, при следния график:

  1. 02.07.2021 г. 09:00-12:00 ч. пред входа на сградата на община Елхово;
  2. 02.07.2021 г. 09:00-12:00 ч. пред входа на сградата на община Стралджа;
  3. 02.07.2021 г. 09:00-12:00 ч. пред входа на сградата на община Болярово;
  4. 02.07.2021 г. от 17:30-21:00 ч. пред входа на сградата на Община Ямбол.
  5. 02.07.2021 г. от 17:30-21:00 ч. пред входа на сградата на Община Тунджа.