РЗОК- Ямбол уведомява

Всички заинтересовани здравноосигурени лица, че договор за оказване на първична извънболнична медицинска помощ, сключен между РЗОК – гр. Ямбол и „Д-Р ВЛАДИМИР ГИНЕВ – АИППМП – ОНИКОН” ЕООД, представлявано от д-р Владимир Желязков Гинев, месторазположение на лечебното заведение – община Елхово, с. Бояново, ул. „Ал. Стамболийски” № 1, се прекратява, считано от 01.10.2019г.

На основание чл.6 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, всички обслужвани от д-р Владимир Желязков Гинев здравноосигурени лица имат право да направят нов избор на общопрактикуващ лекар, считано от 01.10.2019г.

          

За справки и допълнителна информация:

РЗОК – гр. Ямбол,  ул. „Д-р Петър Брънеков” №1,

тел. 046 68 50 12

 

Офис на РЗОК – гр. Ямбол в гр. Елхово

ул. „Чаталджа” № 6, ет. 1, тел. 0478 8 80 97