РЗОК-Ямбол започва прием на документи за сключване на договори

РЗОК – ЯМБОЛ уведомява всички изпълнители на извънболнична медицинска помощ, болнична медицинска помощ и дентална помощ, че във връзка с обнародването в ДВ, бр. 77 от 08.09.2023 г. на Национален рамков договор № РД-НС-01-2 / 01.09.2023 г. за медицинските дейности и Национален рамков договор № РД-НС-01-3 / 01.09.2023 г. за денталните дейности, започва прием на документи за сключване на договори.

 

Крайният срок за подаване на документи е 30 дни от влизане в сила на съответния НРД, а именно 30.09.2023 г.

 

Заявления за сключване на договори с НЗОК с приложени към тях документи и декларации, респективно по

  • чл. 121 и чл. 122 от НРД за медицинските дейности за 2023-2025 г. – за изпълнители на ПИМП, СИМП и МДД;
  • чл. 79 и чл. 80 от НРД за денталните дейности за 2023-2025 г. – за изпълнители на дентална помощ;
  • чл. 295 и чл. 296 от НРД за медицинските дейности за 2023-2025 г. – за изпълнители на болнична медицинска помощ,

се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.30 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. в деловодството на РЗОК – Ямбол – стая № 111 и стая № 106.

 

Заявителни документи за сключване на договор с НЗОК могат да се подават и чрез използване на „Система за сигурно електронно връчване“ (ССЕВ), съгласно разписаните правила за използване на услугата, предоставена от Министерството на електронното управление и публикувана на https://edelivery.egov.bg.

        

            Всички образци на заявления и приложения към НРД са публикувани на официалната страница на НЗОК https://www.nhif.bg.

 

ДИРЕКТОР НА РЗОК – ЯМБОЛ

Д-Р ДЕНКА ПЕТРОВА