Ремонт на паважната настилка на десет улици в Ямбол

Община Ямбол инициира ремонт на паважната настилка на десет улици в града. Това са улиците „Ямболска комуна“ – отсечката от улица „Матвей Вълев“ до улица „Преслав“,  „Жельо войвода“, „Филип Тотю“, „Емине“, „Вежен“, „Чумерна“, „Перелик“, „Вихрен“, „Богдан“, „Скопие“.

Ремонтът е наложителен, защото те не са препавирани отдавна. Все още не е известно колко време ще продължи ремонтът, поради бързо променящата се обстановка и атмосферните условия през месец март.